NÖJDA RMAIL-ANVÄNDARE

Många verksamheter skickar viktig och ofta känslig information via e-post. Det gäller myndigheter, institutioner, företag etc. Allt fler av dessa verksamheter har valt RMail för sin digitala kommunikation.

Här är en lista med några nöjda RMail-användare: