REGISTRERAT MOTTAGNINGSKVITTO (VERIFIERBARHET)

Registrerat mottagningskvitto med RMail: Verifierbarhet för dina registrerade mejl

När du behöver bevisa att du skickat ett mejl eller bevisa att du skickat en fil vid en speciell tidpunkt - RMail från Frama ger dig det mest användarvänligaste programmet på marknaden för att skicka e-post säkert och verifierbart. Det registrerade mottagningskvittot gör din dagliga affärskommunikation verifierbar, med ett högt bevisvärde.

UPPFYLL KRAVEN PÅ VERIFIERBARHET

Med de nuvarande dataskyddslagarna och speciellt General Data Protection Regulation (GDPR) så är du skyldig att skydda personliga data. Enligt GDRP måste du dokumentera skyddet och visa att du följer lagen.

Det registrerade mottagningskvittot ger dig exakt detta. Det verifierar att du följt lagen, om oklarheter skulle uppstå.

ÅTERSKAPA OCH AUTENTISERA ORIGINALMEDDELANDEN

Det registrerade mottagningskvittot innehåller inte bara all viktig information från meddelandet, det innehåller även en förseglad version av ditt originalmeddelande. Detta betyder att du kan ge kvittot till vem du vill, och de kan sedan återskapa alla fakta själva. Vem som helst (du, motparter i en dispyt, advokater, domare, it-verifieringsföretag etc.) som innehar en kopia av det registrerade mottagningskvittot kan verifiera ursprungliga fakta och det ursprungliga meddelandet genom att skicka det till e-communications RMail-servrar.

UPPFYLL EU:s NYA DATASKYDDSREGLER (GDPR)

EU:s nya dataskyddsregler (GDPR) har som mål att samla dataskyddet i Europa. Vårt registrerade mottagningskvitto fungerar som bevis för att man uppfyllt kraven i artikel 5 §2 i GDPR.

Frama, det smartare valet för säker och verifierbar digital kommunikation.

Här kan du ladda ned våra dokument och certifikat.

Kontakt

Frama Svenska AB
Leverantörsvägen 2
187 66 Täby
Kontakta oss

Screenshot of a Registered Receipt Email

Registrerat mottagande kvitto för Registrerad E-post (Verifiering)

Det registrerade mottagande kvittot (Verifiering) är ett komplett leveranskvitto som automatiskt genereras och skickas till den ursprungliga avsändaren från e-communications servrar. Avsändaren kan antingen arkivera och själv hantera kvittona eller låta en central adress göra detta. Det registrerade mottagande kvittot innehåller information om leverans, innehåll, tidpunkt och verifiering av det skickade mejlet. Data lagras bara tills e-communications servrar genererar det registrerade mottagningskvittot. Varken Frama eller e-communications servrar sparar dina skickade data på lång sikt.

HTML-kvittot

Det bifogade "HTML-kvittot" innehåller det faktiska kvittot. Det innehåller det ursprungliga innehållet, bilagor, verifieringsinformation, tidpunkt, datum och ip-adresser för leveransen i förseglad form. Detta gör det omöjligt att manipulera informationen.

Verifiering

I händelse av en tvist angående skickad e-post eller när du måste bevisa att du uppfyller dataskyddslagarna så tillhandahåller det registrerade mottagningskvittot dessa fakta. Du och alla andra som innehar en kopia av kvittot kan verifiera dess äkthet och att du följer lagarna.

Status

Det registrerade mottagande kvittot innehåller bevis på leverans och leveransstatus. Om mottagaren inte öppnat eller tagit emot ditt meddelande inom två timmar så genereras det registrerade mottagandekvittot ändå. Om meddelandet öppnas efter tvåtimmarsgränsen så informeras du med ett öppet mottagande mejl.

Audit Trail

e-communications: RMail samlar in track & trace-information om ditt mejl. Det innehåller server-log-filerna och ytterligare data om leveransen och ger ett verifierbart bevis på leveransen.

Se produktvideo