Copyright & information

Text och delar av bilderna, Copyright 1998-2001 Frama AG Schweiz. Design, layout och delar av bilder 2003 Frama AG Schweiz. Video, film och delar av bilder 1998-2002 Fair people GmbH, Ratingen. Delar av bilder 1998 Atelier SchottMerz, Schweiz.
Alla rättigheter reserverade.

Kopiering reproducering (inklusive utskrifter på papper) från hemsidan är endast tillåtet när man avser att lägga en order till Frama Svenska AB eller för att använda som grund till ett köp.

All annan användning av bilder eller information – inklusive reproduktion, distribution ändring och publicering för annat än ovan nämna ändamål är förbjudet och kan få lagliga konsekvenser – förutom att den laglige ägaren har skriftligen godkänt det i förväg.

Alla bilder, texter, PDF-filer och länkar på denna hemsida är noga kontrollerad.  Likväl lämnar vi inga garantier på det publicerade innehållet. Skulle det ändå vara felaktigheter eller ofullständiga uppgifter, ber vi Er vänligen acceptera vår ursäkt och låt få ett meddelande angående felaktigheterna.

Varumärke
Alla varumärken, produktnamn, företags namn och logo som används på denna hemsida tillhör den laglige ägaren.

Kontakt

Frama Svenska AB
Leverantörsvägen 2
SE-187 66 TÄBY

Tel. : +46 8 35 90 35

www.frama.se
infoframa.se

Verkställande direktör
Jonas Landréus