Vårt uppdrag

Vi erbjuder hög kvalitet och effektiva brev lösningar som ger mervärde för våra kunder berikade med digitala och säkra, pålitliga post och meddelandetjänster e-tjänster.

  • Frama står för marknadsorienterade och högkvalitativa produkter, tjänster och lösningar. Kundens krav står i fokus för vår verksamhet.
  • Frama utmärker sig genom lösningar som har en unik betoning på valuta för pengarna i kombination med den senaste tekniken för största kundnytta.
  • Frama är oberoende, flexibel, kreativ och innovativ.
  • Frama koncentrerar sig på sin kärnkompetens. I synnerhet om behandling och validering av känsliga och värdefulla data. Skyddet av dessa data och information som ligger i framkant.
  • Frama har en öppen, team-orienterad och tranparant ledarstil och sätt mot medarbetare och partners.
  • Frama driver en effektiv kvalitetsstyrning och IT-säkerhetssystem. I vårt fokus är kunder, partners och anställda.
  • Frama tillämpar en målmedvetet system för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen till förmån för välbefinnande av alla anställda.
  • Frama tillämpar ett miljöledningssystem som kontinuerligt förbättrar miljöprestanda under produktens livscykel.
  • Frama antar en mångkulturell och kosmopolitisk attityd gentemot sina kunder, partners och anställda.