SEKRETESSPOLICY FÖR FRAMA SVENSKA AB

Inledning
Härnedan får du information om vad som gäller för insamling av personuppgifter när du använder den här webbplatsen. Personuppgifter är samtliga data som hänför sig till dig som person.

Ansvarig för databehandling
Ansvarig enhet för databehandling är:
Frama Svenska AB
Leverantörsvägen 2
187 66 TÄBY

Kontaktperson I dataskyddsärenden: jonas.landreusframa.se

Insamling av personuppgifter när du använder den här webbplatsen 
Om du är inne på webbplatsen utan att logga in gäller beträffande registrering och överföring av andra personuppgifter via webbplatsen att vi bara samlar in de personuppgifter som din webbläsare överför till oss. Det inkluderar:  

  • Datum och tid för din förfrågan
  • Skillnad i tidszon i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT)
  • Innehåll i begäran (faktisk sida)
  • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
  • Överförd datavolym
  • Webbplats som begäran kommer ifrån
  • Webbläsare
  • Operativsystem och dess användargränssnitt
  • Version av webbläsarprogramvara och språk

Den här informationen används i förekommande fall i pseudonym/anonym form i analyssyfte för att vi ska kunna förbättra webbplatsen och våra erbjudanden. Vi använder inte uppgifterna för profilering eller reklam.

Datamottagare
Vår huvudregel är att vi inte avslöjar dina uppgifter för någon, undantag dock för webbanalystjänsten Google Analytics av Google Inc. ("Google"). Se aktuellt avsnitt om detta.

Formulär för kontakt och begäran
Om du använder vårt kontaktformulär när du kontaktar vårt företag, samlar vi bara in de av dina uppgifter som behövs för att vi ska kunna behandla din begäran.   

Cookies 
För att du ska få bästa möjliga onlineupplevelse och för att aktivera olika funktioner används ”cookies” på webbplatsen. Cookies är små textfiler som laddas ner till din enhet. När ditt besök på webbplatsen upphör tas de flesta cookies bort från din hårddisk (”sessionscookies”). Långtidscookies ligger dock kvar på din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig vid ditt nästa besök. Om du inte vill det kan du förhindra att cookies lagras på din dator genom att du ändrar i webbläsarinställningarna. Om du avaktiverar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

Google Analytics 
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder sig av ”cookies”. Den information cookien genererar om din användning av webbplatsen överförs och lagras normalt av Google på servrar i USA. Om IP-anonymisering är aktiverad för webbplatsen överförs din IP-adress i förkortad form inom EU eller i andra länder i Europeiska Samarbetsområdet. Bara i undantagsfall överförs hela din IP-adress först till en Googleserver i USA och kortas ner där. Google använder den aktuella informationen på uppdrag av operatören av den här webbplatsen för att utvärdera hur du använder webbplatsen och för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen för webbplatsoperatörerna och utför även andra tjänster åt operatörerna som har samband med webbplatsaktivitet och internetanvändning. 

Den IP-adress som din webbläsare anger inom ramen för Google Analytics kopplas inte ihop med andra data som Google äger. 

Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämplig inställning i din webbläsare, men du ska vara medveten om att du i sådant fall kanske inte kan utnyttja webbplatsens fulla funktionalitet. 

Du kan också välja bort att i framtiden bli spårad av Google Analytics genom att du hämtar och installerar webbläsartillägget Google Analytics Opt-out på din aktuella webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp ()". Det gör att IP-adresser bara behandlas i nerkortad form för att undvika direkt hänvisning till personer.  

Information om utomstående leverantör: 

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Tjänstevillkor: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html 
Sammanfattning av dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

och sekretesspolicy: http://www.google.de/intl/gb/policies/privacy/ 

Tillämpningsområde 
Den här sekretesspolicyn gäller samtliga sidor på www.frama.se som finns på vår server. Den gäller inte för länkade sidor till utomstående tredje parter.

Hur länge uppgifter behålls
Inga uppgifter lagras som samlas in under ”Insamling av personuppgifter” på den här webbplatsen.

Rätt till åtkomst, rättelse och radering 
Du har hela tiden rätt att fritt begära att få åtkomst till insamlade uppgifter och begära rättelse av felaktiga uppgifter. Vi bedömer begäran om radering i varje enskilt fall och tar då bort alla raderbara uppgifter. All begäran ska beskrivas så tydligt som möjligt och skickas till: jonas.landreusframa.se

Rätt att motsätta sig insamling 
Om du motsätter dig insamling av de personuppgifter som listats under "Insamling av personuppgifter när du använder den här webbplatsen” ber vi dig att avstå från att använda webbplatsen eftersom uppgiftsinsamlingen är direkt kopplad till webbplatsanvändningen.

Överklagandemöjligheter 
Enligt artikel 13, paragraf 2 (d), i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) har du rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten.