EcoMail / OfficeMail Laddning av porto

Uppladdnings instruktion

Denna uppladdningsinstruktion gäller för frankeringsmaskiner med licensnummer från 60000 - 605999.

Vi behöver uppgifter om Din frankeringsmaskin som Du faxar till oss. Klicka på uppladdningsanmodan, nedan, så skrivs en blankett ut.

Att tänka på vid ifyllande av uppladdningsanmodan är:

  1. Samtliga rader måste vara ifyllda
  2. Laddning kan endast ske med 1 av de angivna beloppen
  3. Inbetalning av porto skall ske till Posten
  4. Uppladdningsanmodan faxas till Frama Svenska AB, faxnr 08-92 72 88
  5. Inbetalningen tar 2-3 dagar för pengarna att nå Posten
  6. Med akutladdning laddas maskinen samma dag och Posten drar 250:- från ert licenskonto, så betala in 250:- mer än uppladdningen.

Villkor

Samtliga uppgifter måste vara korrekt ifyllda för att vi skall kunna ladda din Frama frankeringsmaskin
Normalladdning betyder att vi laddar Er frankeringsmaskin när pengar finns på Ert licenskonto (gäller ej de som har autogiro)
Årsabonnemanget måste vara betalt

PDF

PDF Download

Postens licensavtal

Postens licensavtal Frankeringsmaskin

PDF Download

Uppladdningsanmodan

Klicka här för att skriva ut uppladdningsanmodan

PDF Download

instruktion för uppladdningsanmodan

Vill du ha hjälp med hur Du fyller i uppladdningsanmodan, klicka här.

PDF Download

Ändra snabbval

Ändring av de 9 snabbvalen (kortnummer), gäller Frama EcoMail, Frama OfficeMail & Frama Sensonic